Σήμερα η εταιρεία απαριθμεί πάνω από 150 πελάτες.

Απόδειξη της απρόσκοπτης προσήλωσης της στην άψογη εξυπηρέτηση και την άριστη ποιότητα, η διατήρηση μεγάλου ποσοστού σταθερών / επαναλαμβανόμενων πελατών.

Το πελατολόγιο της εταιρείας αποτελείται από ιδιώτες, εμπορικές εταιρείες, διαφημιστικά γραφεία, Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Συνδέσμους, Τράπεζες και άλλους Οργανισμούς.

Όραμα μας, αποτελεί η δημιουργία και η διατήρηση σχέσεων αμοιβαίας αξίας με την πελατεία μας. Αυτό επιγχάνεται μέσω της κατανόησης των αναγκών και επιθυμιών του πελάτη και των προσπαθειών μας για την επίτευξη αποτελεσμάτων που ξεπερνούν τις προσδοκίες του.

Εργαζόμαστε με τους πελάτες μας ομαδικά, με κοινούς στόχους και όραμα για άψογο αποτέλεσμα, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Δίνουμε έμφαση στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην αρμονική συνεργασία, στην αμεσότητα και την προσαρμοστικότητα.

Η εταιρεία διευρύνει επίσης σε συνεχή βάση τις εφαρμογές του DP, με στόχο να ανταποκρίνεται στις όποιες ανάγκες / απαιτήσεις των πελατών της.

about